Leiders die succesvol zijn in het veranderen van zichzelf en hun teams laten duidelijk de volgende persoonlijke kenmerken zien. Deze kenmerken garanderen leiderschapsgroei.

Moed
Leiderschapsverandering vereist moed om nieuwe dingen te proberen en zaken te doen die 'oncomfortabel' voelen. Dit omvat onder andere het betrekken van stakeholders en hen vragen om u feed forward suggesties te geven ter aanpassing van uw eigen gedrag.

Bescheidenheid
De leider neemt een speciale maar geen centrale plaats in. Alles draait uiteindelijk om het team, de business en de missie. Daarom is het van belang om er voor te zorgen dat uw ego het veranderproces niet in de weg staat. Leiderschapsverandering gaat over het veranderen van het gedrag van uzelf en anderen om het hele systeem waarvoor u verantwoordelijk bent effectiever te laten functioneren.

Discipline
Om ervoor te zorgen dat de leiderschapsverandering behouden blijft, is het gedisciplineerd implementeren (dagelijks) van uw actieplannen en het consistent opvolgen met stakeholders (maandelijks) een vereiste.

gallery/afbeelding1

Kijk hier hoe Marshall Goldsmith bescheidenheid uitlegt.